2441301305 6988283037 Καρδιτσομαγούλα - Καρδίτσα
Facebook